HP_TUKAS_RIO15

Bonus při výkupu vašeho vozu 15.000 Kč

Využijte akční nabídku bonusu 15.000 Kč na nový vůz KIA RIO nové generace při výkupu Vašeho stávajícího vozu!

Nabídka je platná pouze v autosalonu KIA Modřany od 07.04 do 31. 05. 2017 pro verze modelu Kia Rio nové generace

 

 

Pravidla platná pro získání bonusu při výkupu Vašeho vozu:

  • vykupovaný ojetý vůz musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu jednoho roku před jeho výkupem prodejcem
  • vlastník vykupovaného ojetého vozu a kupující nového vozu musí být tentýž zákazník (za téhož zákazníka se považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel / partner a v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem)
  • vykupovaný ojetý vůz zákazníka musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., a musí disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)
  • vykupovaný ojetý vůz zákazníka nesmí být zatížen jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem)
  • Bonus při výkupu může být zákazníkovi poskytnut pouze při výkupu ojetého vozu na základě kupní smlouvy na nový vůz KIA Nové RIO, nikoli při komisním prodeji
  • počet nových vozů kupovaných totožnou osobou v jednom kalendářním roce není omezen, pokud počet zakoupených vozů, na které je bonusu při výkupu poskytován, se rovná počtu ojetých vozů vykoupených prodejcem od takové osoby
  • rozhodnutí o provedení výkupu ojetého vozu zákazníka a stanovení výše kupní ceny za vykupovaný ojetý vůz náleží autorizovanému prodejci  TUkas Auto Adámek výlučně dle jeho uvážení
  • autorizovaný prodejce TUkas Auto Adámek má právo výkup vozu odmítnout
  • vykupovaný ojetý vůz může být libovolné značky

Čerpací stanice TUkas

Natural 95
29,90 Kč
Diesel
28,20 Kč
CNG
25,40 Kč
Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní

×