Čerpací stanice TUkas: Natural 95 30,50 Kč Diesel 29,20 Kč CNG 25,40 Kč Více

CNG

 

 cng_big-banner_700x150-png.png

Co je CNG?cng_icon_big-png.png

CNG je odvozeno z anglického Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn). Jedná se o nejčistší a nejekonomičtější palivo, které je dostupné v dnešní době a z pohledu praktičnosti využitelné.

Proč jezdit na CNG?

kalkulacka_tlacitko_550x60-png.png

V porovnání s běžnými palivy je cenově mnohem příznivější až o 50% a s minimálními dopady na životní prostředí. Zemní plyn má navíc velký potenciál a v dnešní době se mu věnuje velká pozornost jako nejefektivnější alternativě k běžným palivům. Díky vysokému oktanovému číslu se jedná o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Je využíván v klasických benzínových motorech, a proto je možné jej kombinovat. Jeden m3 CNG dodává 10,6 KWh, což je absolutně nejvyšší poměr energie z fosilních paliv na jednotku objemu.

Čerpací stanice TUkas

Vozy na CNG z nabídky TUkas:


Bezpečnost

CNG je ve vozidle uskladněno v talkových nádržích, které mají pětinásobnou bezpečnost oproti klasické benzínové nádrži. Při požáru se na nádrži uvolní tavné pojistky a CNG pouze vyhoří. Nemůže tedy dojít k výbuchu jako u benzínové nádrže. I přestože je v ČR stále mnoho nákupních center a podzemních garáží, které vjezd vozidel CNG neumožňují, jedná se pouze o neatraktivní trend ve spojení s LPG, které svou vlastností není pro provoz ideální. Tento trend již však ustupuje a již mnoho míst tato omezení odstraňuje.

 

  CNG LPG
složení Obsahuje 96-98% metanu. 50% butanu + 50% propanu
skladování Plynné skupenství v tlakových nádobách Kapalné skupenství v tlakových nádobách
hmotnost Lehčí než vzduch, lze snadno odvětrat. Těžší než vzduch, schromažďuje se v prohlubních.
kvalita Jednotná díky propojené síti plynovodů. Nejednotná, velmi záleží na zdroji a distribuci.
parkování Lze parkovat v podzemních garážích. Nelze parkovat v podzemních garážích.